კონსულტაცია

ჩვენი კვალიფიციური კონსულტანტთა გუნდი მარტივად და თქვენთვის გასაგებ ენაზე გაგარკვევთ საგადასახადო და საბუღალტრო საკითხებში. ბიზნესის განვითარების საწყის ეტაპზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სწორი ინფორმაციის მიღება, რათა სწორად დაიგეგმოს ბიზნეს პროცესები

ჩვენი მომსახურება

ფინანსური და საგადასახადო კონსულტაციები
კონსულტაცია პირველადი დოკუმენტების წარმოებაზე
ბიზნეს პროცესების დალაგება
ინფორმირება კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ
დახმარება?