რატომ ჩვენ

Play Video

რატომ ჩვენ?

ბუღალტრული აღრიცხვის სისწორის სამ დონიანი კონტროლი
ახალგაზრდა, გამოცდილი და ენერგიული გუნდი
აღრიცხვისა და კომუნიკაციის უახლესი სისტემები
ბუღალტერიის ვირტუალური კაბინეტი და რეპორტინგის ქლაუდ სისტემა
დოკუმენტაციის ელექტრონული არქივი
საერთაშორისო ფინანსური სერთიფიკატების მფლობელი გუნდის წევრები
უმსხვილეს საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება

აქტიური კლიენტების რაოდენობა