• როგორ მოვაწესრიგოთ ბუღალტერია

    დააღწიეთ თავი საბუთების დევნას, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ ერთი ზარი ენთებთან

  • ენთების გუნდი

    დაგიგეგმავთ

    აღგირიცხავთ

    მოგიწესრიგებთ თქვენი საქმიანობის ფინანსურ მხარეს

რატომ ჩვენ?

უახლესი ტექნოლოგიები

ბუღალტრული აღრიცხვისა და კომუნიკაციის თანამედროვე პროგრამული უზრუნველყოფები და სისტემები

პროფესიონალიზმი

მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები და კლიენტი კომპანიების ინტერესების მაქსიმალური დაცვა

ჩვენ შესახებ

ჩვენ წარმოვადგენთ ბუღალტრული, საგადასახადო და სხვა ფინანსური სერვისების აუთსორსინგის კომპანიას, რომელიც ყოველდღიურად 200-ზე მეტ კლიენტ კომპანიას უწევს მომსახურებას. 

ენთები დაფუძნდა 2015 წელს და მის შემდეგ  ემსახურება კლიენტი კომპანიების ინტერესებს  ხელმისაწვდომ ფასად, საერთაშორისო პროფესიული და ეთიკის სტანდარტების დაცვით.  

0

წლიდან თქვენს სამსახურში

0

აქტიური კლიენტი

კლიენტები

ჩვენი ფასეულობები

კლიენტები

კლიენტი კომპანიების კმაყოფილება

განვითარება

უახლესი ტექნოლოგიები და საერთაშორისო დონის მომსახურების სტანდარტები

თანამშრომლები

თანამშრომლების მოტივირება და კმაყოფილება

ჩვენი მომსახურება შესაბამისობაშია საერთაშორისო სტანდარტებთან და პრაქტიკებთან. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და პროფესიონალიზმი აუცილებელი წინაპირობებია კლიენტი კომპანიების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურებისთვის. ენთები იყენებს უახლეს ტექნოლოგიებსა და პროგრამულ უზრუნველყოფებს და შესაბამისობაშია საერთაშორისო დონის ეთიკის, განათლებისა და მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის ნორმებთან.   

 

მოითხოვე ზარი