გადასახადები

ენთების საგადასახადო ექსპერტთა გუნდი, რომელიც მუდმივად გადის გადამზადებასა და სერტიფიცირებას, შეამოწმებს თქვენი კომპანიის საგადასახადო მხარეს და დაიცავს თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოსთან.

ჩვენ გთავაზობთ საგადასახადო მომსახურების პაკეტებს ფიქსირებული ფასებით. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენს საჭიროებებზე მორგებული მომსახურების პაკეტი და ენთების სახით სანდო პარტნიორი გაიჩინოთ საგადასახადო კუთხით.

ჩვენი მომსახურება

ზეპირი და წერილობითი საგადასახადო კონსულტაცია
ყოველთვიური საგადასახადო დეკლარაციების სისწორის კონტროლი
საგადასახადო შემოწმების პროცესში მხარდაჭერა
საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობაში მხარდაჭერა
დახმარება?