გადასახადები

ენთების საგადასახადო ექსპერტთა გუნდი, რომელიც მუდმივად გადის გადამზადებასა და სერტიფიცირებას, შეამოწმებს თქვენი კომპანიის საგადასახადო მხარეს და დაიცავს თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოსთან.

ჩვენ გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს საზედამხედველო ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციასა და სადავო საკითხების განხილვას.

ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, წარმომადგენლობას გაგიწევთ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს.

ჩვენი მომსახურება

საგადასახადო კონსულტაცია
საგადასახადო დავების მართვა
დახმარება?