გადასახადები

საგადასახადო სისტემების გამართული ფუნქციონირება კომპანიის წარმატების საწინდარია. ჩვენ შევამოწმებთ თქვენი კომპანიის საგადასახადო მხარეს, დავიცავთ თქვენს ინტერესებს საგადასახადო ორგანოების წინაშე. ჩვენ გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას, უწყვეტ კომუნიკაციასა და სადავო საკითხების განხილვას. ასევე ჩვენ დაგეხმარებით საგადასახადო საჩივრის მომზადებაში, წარმომადგენლობას გაგიწევთ ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და დავიცავთ თქვენს ინტერესებს.

ჩვენი მომსახურება

საგადასახადო დავების მართვა

თქვენი ინტერესების წარმოდგენა ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში

საგადასახადო კონსულტაცია

ერთჯერადი ან ყოველთვიური