ბუღალტერია

ენთების პროფესიონალთა გუნდი გაგიწევთ ბუღალტრულ მომსახურებას საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით. ჩვენ მუდმივად ვახდენთ ბუღალტრებისა და ფინანსისტების გადამზადებასა და სერტიფიცირებას, როგორც საგადასახადო კანონმდებლობაში, ისე აღრიცხვის სტანდარტებში.

ენთები ყოველდღიურად 600-ზე მეტ კომპანიას უწევს ბუღალტრულ მომსახურებას. ჩვენთვის უმთავრესი პრიორიტეტია კლიენტების ინტერესების მაქსიმალური დაცვა და უსაფრთხოება. სწორედ ამიტომ, ბუღალტრული აღრიცხვისას ვიყენებთ თანამედროვე ტექნლოგიებს და მუდმივად ვაკონტროლებთ კლიენტი კომპანიების კმაყოფილების დონეს.

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია. ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიზეზით გამოწვეულ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ ზარალზე.

ჩვენი მომსახურება

სააღრიცხვო პოლიტიკების გაწერა
საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება
ინფორმაციის ბუღალტრულ პროგრამაში გატარება
დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა
ყოველთვიური რეპორტინგი
ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორება
კონსულტაცია ბუღალტრულ და საგადასახადო საქმიანობაში
დახმარება?