ბუღალტერია

ორგანიზაციაში ბუღალტრული აღრიცხვის გამართულად ფუნქციონირება გაძლევთ საშუალებას გაანალიზოთ პროცესები, რათა მიიღოთ დროული და სწორი გადაწყვეტილებები

პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ჩვენი მომსახურება დაზღვეულია. ჩვენ პასუხს ვაგებთ ჩვენი მიზეზით გამოწვეულ საგადასახადო ან სხვა ფინანსურ ზარალზე

ჩვენი მომსახურება

საგადასახადო დეკლარაციების ჩაბარება
პირველადი დოკუმენტების შექმნა
ინფორმაციის ბუღალტრულ
პროგრამაში გატარება
ყოველთვიური რეპორტინგი
დოკუმენტების ელექტრონული ბაზის შექმნა
ძველი პერიოდების აღრიცხვის გასწორება
კონსულტაცია ბუღალტრულ
და საგადასახადო
საქმიანობაში

აქტიური კლიენტების რაოდენობა