რატომ ბუღალტერიის აუთსორსი?

23 თებერვალი 2023

რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ხშირად ბუღალტრული მომსახურების აუთსორსი ერთდროულად ნაკლებ ხარჯიანიცაა და უფრო ხარისხიანიც.

 

ნაკლები ხარჯი

ბუღალტერიის აუთსორსი ხშირ შემთხვევაში უფრო ნაკლები ჯდება ვიდრე შიდა ბუღალტრის აყვანა. ეს განპირობებულია იმით, რომ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისთვის კვალიფიციური ბუღალტრის სრულ განაკვეთზე აყვანა ნაკლებად ეფექტურია, რადგან ასეთი კომპანიები ბუღალტრის დროის 100%-ს არ იყენებენ და ხშირად მხოლოდ მესამედი ან მეოთხედი დროითაც იღებენ იგივე შედეგს. რაც შეეხება მსხვილ კომპანიებს, მათთვისაც სრული ბუღალტრული და საგადასახადო დეპარტამენტის დაკომპლექტება და საბუღალტრო პროგრამის შეძენა ხშირად გაცილებით ხარჯიანია. ენთების ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე მიდგომები საშუალებას იძლევა მსხვილმა კომპანიებმა ნაკლები ხარჯით და უფრო ეფექტურად მიიღონ ბუღალტრული მომსახურება.

 

წვდომა ექსპერტებზე

ენთებთან თანამშრომლობით, კომპანია იღებს წვდომას სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტებზე, მათ შორის საგადასახადო ექსპერტებზე, ფინანსური რეპორტინგის სპეციალისტებზე, გამოცდილ ბუღალტრებსა და ფინანსურ კონსულტანტებზე. თითოეული მათგანი საკუთარი სფეროს ოსტატია, სიღრმისეული და კომპლექსური გამოცდილებით.

 

დაზღვეული რისკი

ენთებს აქვს ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვას სამ დონიანი კონტროლი. აღრიცხვას ამოწმებს მთავარი ბუღალტერი, შემდგომ პორტფელის მენეჯერი და ბოლოს შიდა აუდიტი. შედეგად, თითოეული კომპანიის საგადასახადო დეკლარაციების სისწორის დადასტურებაში ჩართულია სამი სხვადასხვა სპეციალისტი.

დაშვებული შეცდომის შემთხვევაში, ენთები თავად აგებს პასუხს მისი ბრალეულობით გამოწვეულ საგადასახადო ჯარიმებსა და საურავებზე.

ასევე დაგაინტერესებს

დახმარება?