პაკეტები

ბუღალტრული მომსახურების პაკეტები

შემოუერთდი 180+ კომპანიას, რომლებმაც საკუთარი ბუღალტერია ანდეს ენთებს

სტარტაპერი
₾ 450 /თვე
თუ მომსახურებას ეწევით და ყოველთვიური ხარჯები 3,000 ლარზე ნაკლებია
 • პროგრამაში აღრიცხვა
 • დეკლარაციები
 • გამოყოფილი ბუღალტერი
 • ონლაინ კონსულტაცია
 • ბუღალტერიის ონლაინ პორტალი
მცირე ბიზნესი
₾ 600 /თვე
თუ მომსახურებას ეწევით და ყოველთვიური ხარჯები 3,000 დან 10,000 ლარამდეა
 • პროგრამაში აღრიცხვა
 • დეკლარაციები
 • გამოყოფილი ბუღალტერი
 • ონლაინ კონსულტაცია
 • ბუღალტერიის ონლაინ პორტალი
 • სტანდარტული რეპორტები
ინდივიდუალური
₾ 750 -დან/თვე
კითხვარის საფუძველზე გამოგეგზავნებათ თქვენზე მორგებული შეთავაზება
 • პროგრამაში აღრიცხვა
 • დეკლარაციები
 • გამოყოფილი ბუღალტერი
 • ონლაინ კონსულტაცია
 • ბუღალტერიის ონლაინ პორტალი
 • ინდივიდუალური რეპორტები *
 • საოპერაციო საქმე *

 

 

* ინდივიდუალური რეპორტები ცალკე პაკეტია, რომლის დამატება ნებისმიერი პაკეტის შეძენის შემთხვევაშია შესაძლებელი

** საოპერაციო საქმეში იგულისხმება, გადარიცხვები, ზედნადებების გაწერა, ინვოისების და სხვა პირველადი დოკუმენტების შექმნა. აღნიშნული პაკეტის დამატებაც ნებისმიერ სხვა პაკეტთან ერთად შეიძლება